UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ZGODOVINA 6

Samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 9789610143543

Samostojni delovni zvezek Zgodovina 6 omogoča:

  • sodoben pouk zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo,
  • delo z bogatim naborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj,
  • uporabo raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter raziskovalno delo,
  • motiviranje učencev z raznovrstnim slikovnim gradivom,
  • uporabo različnih bralnih učnih strategij,
  • dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Priročniki

Več...

Rešitve nalog

Več...

Učni listi

Več...

Videoposnetki

Več...