UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

MATEMATIKA 4, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj

EAN: 9789610143628

Učno gradivo Matematika 4 odlikujejo:
  • domišljen metodično-didaktični koncept, ki učenca sistematično vodi od nalog za ponavljanje do predstavitve nove snovi, utrjevanja in sklepnih matematičnih izzivov;
  • dodatne naloge za reševanje v zvezek,
  • izvirni rubriki Minuta za poštevanko in medpredmetne navezave za širjenje obzorja,
  • domiselna in duhovita likovna podoba z ilustracijami Mateja De Cecca,
  • primeri iz vsakdanjega življenja,
  • interaktivne naloge na portalu www.ucimse.com in interaktivni učbeniki na www.ucimte.com.

PODPORA ZA UČITELJE

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Rešitve nalog

Več...

Sklepi o potrditvi

Več...

Učni listi

Več...