iMATEMATIKA 4, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Karla Leban, dr. Marina Rugelj, Lara Rugelj

EAN: 9789610147510

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učno gradivo Matematika 4 odlikujejo:

  • domišljen metodično-didaktični koncept, ki učenca sistematično vodi od nalog za ponavljanje do predstavitve nove snovi, utrjevanja in sklepnih matematičnih izzivov;
  • dodatne naloge za reševanje v zvezek,
  • izvirni rubriki Minuta za poštevanko in medpredmetne navezave za širjenje obzorja,
  • domiselna in duhovita likovna podoba z ilustracijami Mateja De Cecca,
  • primeri iz vsakdanjega življenja,
  • interaktivne naloge na portalu www.ucimse.com in interaktivni učbeniki na www.ucimte.com.