UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4

Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Irena Demšar, Simona Hribar Kojc, Dominika Mesojedec, Jerneja Pavlin

EAN: 9789610143864

Sklep o potrditvi učbenika
613-2/2016/59

  • Povezovanje snovi z vsakdanjim življenjem učencev.
  • Širok nabor dejavnosti, ki učence usmerjajo v aktivno delo.
  • Učenci samostojno raziskujejo, beležijo, sklepajo.
  • Navajanje učencev na pravilno raziskovanje - predvidevanje, načrtovanje ali izvajanje po navodilih, opazovanje, beleženje rezultatov, analiziranje rezultatov, sklepanje.
  • Postopnost uvajanja novih znanj (od znanega k manj znanemu preko aktivnosti).
  • Raznovrstne naloge za sprotno preverjanje znanja, problemski izzivi, naloge višje taksonomske stopnje, naloge za skupinsko delo.
  • Zanimivosti in napotki za samostojno raziskovanje.
  • Samoocenjevanje.
  • Učbenik podpira 100 interaktivnih nalog na portalu www.ucimse.com in interaktivni samostojni delovni zvezek na www.ucimte.com - za učitelje, ki uporabljate učna gradiva Založbe Mladinska knjiga, je dostop brezplačen.