UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 6

Učbenik za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610139591

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/75

Z učbenikom Slovenščina 6 učenci sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za šestošolce.

Učbenik Slovenščina 6 odlikujejo:

  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja;
  • kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v posameznem tematskem poglavju;
  • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK in SAMOSTOJNO/SODELOVALNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev;
  • priprava na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja;
  • spodbuja tvorjenje besedil in pisanje v zvezek.