UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 2 - Z BESEDO DO BESEDE

Učbenik za slovenščino - jezik v 2. l. gimnazij in sred. strok. šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610143895

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2010/75

Prenovljeni učbeniški komplet Slovenščina 2, Z besedo do besede sestavljata učbenik in zbirka nalog v enem delu ter interaktivna nadgradnja učbenika.
  • Učbenik je razdeljen v osem tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih posodobljenih izhodiščih neumetnostnih besedil.
  • Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in vsebine so na voljo v i-učbeniku in na portalu www.ucimte.com.
  • Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.
  • Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Letne priprave

Več...

Priročniki

Več...

Rešitve nalog

Več...

Sklepi o potrditvi

Več...

Videoposnetki

Več...