dSLOVENŠČINA 2, Z BESEDO DO BESEDE

Digitalni učbenik za slovenščino - jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610148623

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/91

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbeniški komplet Slovenščina 2, Z besedo do besede sestavljata učbenik in zbirka nalog v enem delu ter interaktivna nadgradnja učbenika.

  • Učbenik je razdeljen v osem tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih posodobljenih izhodiščih neumetnostnih besedil.
  • Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in vsebine so na voljo v i-učbeniku in na portalu www.ucimte.com.
  • Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.
  • Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.