MOJA FIZIKA V SREDNJI ŠOLI

Zbirka nalog, povzetkov in rešenih zgledov za fiziko v srednji šoli

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610143857

Zbirka Moja fizika v srednji šoli je strnjen pregled celotne snovi za fiziko v srednji šoli. Namenjena je sistematičnemu ponavljanju in utjevanju snovi, ki jo dijaki obravnavajo pri pouku fizike v srednji šoli. Omogoča učinkovito pripravo na preizkuse znanja in maturo iz fizike ter je odlična dopolnitev učbeniškega gradiva.

Zbirka vsebuje:

• strnjene povzetke celotne snovi, podkrepljene s primeri,
• rešene zglede z dodanimi nalogami za preverjanje razumevanja,
• številne naloge različnih zahtevnostnih stopenj za utrjevanje znanja,
• izbirna vprašanja in strukturirane naloge,
• koristne namige in pomoč pri reševanju nalog,
• rešitve nalog s potekom.