UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA NA USTNI MATURI 2018

Priročnik

Avtorja/-ici: mag. Marjana Hodak, Janja Perko

EAN: 9789610149415

Priročnik za uspešno pripravo na ustni del mature 2018:
• vsebuje teme, razpisane za književni in jezikovni del preverjanja znanja;
• upošteva vse novosti, razpisane v Katalogu Državne predmetne komisije za slovenščino na maturi 2018;
• sistematično vodi ponovitev snovi za učinkovito usvojitev znanja s premišljenim konceptom:
- napoved literarnointerpretativnih prvin in oznaka posameznega književnega obdobja,
- obravnava in interpretacija izbranih besedil.
• za lažje obvladovanje velike količine snovi vsebuje stvarni kazali avtorjev izbranih besedil in kazalo literarnih pojmov