UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 4, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610144946

Prenovljena izdaja v letu 2018.

Prenovljeno izdajo samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 4 odlikujejo:


• procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega besedilnega in pragmatičnega znanja;
• kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v posameznem tematskem poglavju;
• razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev;
• razdelka PREVERI SVOJE ZNANJE in ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa na hitro ponovitev snovi in »samoevalvacijo» naučenega;
• diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
• številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedil.

Vse naštete odlike prenovljene izdaje Slovenščina 4 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za četrtošolce.