BRIHTNA GLAVCA: SLOVENŠČINA 6

Zbirka nalog z rešitvami za pripravo na nacionalni preizkus znanja v 6. razredu

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610151364

Zbirka nalog Slovenščina 6 (Brihtna glavca, Priprava na nacionalno preverjanje znanja):
- vsebuje 10 preizkusov znanja s točkovniki,
- vsak preizkus znanja je sestavljen iz dveh delov,
- prvi del zajema naloge, vezane na neumetnostno izhodiščno besedilo (priloga 1),
- drugi del zajema naloge, vezane na umetnostno izhodiščno besedilo (priloga 2),
- rešitve vseh preizkusov v sredini zvezka.

ODLIČNA PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ SLOVENŠČINE V 6. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE.