NARAVOSLOVJE 6 (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Petra-štefanija Kavčič, dr. Iztok Tomažič, Sašo Žigon

EAN: 9789610150251

Gradivo, ki učence spodbuja h kritičnemu razmišljanju in budi zanimanje za naravoslovje!

Samostojni delovni zvezek NARAVOSLOVJE 6 odlikujejo:

- domišljena metodično-didaktična zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,
- sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja; teoretične razlage so podprte s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,
- izbrane dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov pri pouku,
- raznovrstne naloge, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja in poglabljanja znanja,
- nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo, spremljevalno interktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Učitelj uporabnik prejme:
Škatle s pripomočki za izvedbo poskusov za delo v skupinah po štiri ter dodatno škatlo z materiali za učitelja za izvedbo raziskovalne dejavnosti iz samostojnega delovnega zvezka Naravoslovje 6.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Rešitve nalog

Več...

Učni listi

Več...

Videoposnetki

Več...