UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

NARAVOSLOVJE 6

Samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Petra-štefanija Kavčič, dr. Iztok Tomažič, Sašo Žigon

EAN: 9789610150251

Gradivo, ki učence spodbuja h kritičnemu razmišljanju in budi zanimanje za naravoslovje!

Samostojni delovni zvezek NARAVOSLOVJE 6 odlikujejo:

- domišljena metodično-didaktična zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj;
- sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja; teoretične razlage so podprte s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence;
- izbrane dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov pri pouku;
- raznovrstne naloge, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja in poglabljanja znanja;
- nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo, spremljevalno interktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Učitelj uporabnik prejme:
Škatle s pripomočki za izvedbo poskusov za delo v skupinah po štiri ter dodatno škatlo z materiali za učitelja za izvedbo raziskovalne dejavnosti iz samostojnega delovnega zvezka Naravoslovje 6.