iNARAVOSLOVJE 6

Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Iztok Tomažič, Sašo Žigon

EAN: 9789610148654

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek NARAVOSLOVJE 6 odlikujejo:

- domišljena metodično-didaktična zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,
- sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja; teoretične razlage so podprte s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,
- izbrane dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov pri pouku,
- raznovrstne naloge, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja in poglabljanja znanja.