UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ZGODOVINA 1, Prazgodovina in srednji vek

Učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij

Avtorji/-ice: Alenka Cedilnik, Mojca Kukanja Gabrijelčič, Mirjam Oblak, Irena Paradžik Kovačič, Gordana Popovič Lozar, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja

EAN: 9789610150640

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2018/71

Učbenik je prejel prestižni naziv BELMA 2018

Učbenik Zgodovina 1 odlikujejo:

- domišljena in sistematična predstavitev predpisane učne snovi, ki poudarja vzročnoposledične zveze ter snov smiselno nadgrajuje in povezuje;
- vključevanje najnovejših strokovnih odkritij;
- razvijanje celostnega pogleda in zgodovinskega načina razmišljanja;
- jasna struktura ter bogato in raznovrstno slikovno gradivo s številnimi ilustracijami, shemami, zemljevidi in časovnim trakom;
...

Metodično-didaktična zasnova, nagrajena z mednarodno nagrado BELMA!