UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iZGODOVINA 1, PRAZGODOVINA IN SREDNJI VEK

Digitalni učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Alenka Cedilnik, Mojca Kukanja Gabrijelčič, Mirjam Oblak, Irena Paradžik Kovačič, Gordana Popovič Lozar, Sonja Škrlj Počkaj

EAN: 9789610148821

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/100

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik je prejel prestižni naziv BELMA 2018

Recenzenta: mag. Damjana Krivec Čarman, dr. Milan Lovenjak

Tako tiskani kot digitalni učbenik Zgodovina 1 odlikujejo:

- domišljena in sistematična predstavitev predpisane učne snovi, ki poudarja vzročnoposledične zveze ter snov smiselno nadgrajuje in povezuje;
- vključevanje najnovejših strokovnih odkritij;
- razvijanje celostnega pogleda in zgodovinskega načina razmišljanja;
- jasna struktura ter bogato in raznovrstno slikovno gradivo s številnimi ilustracijami, shemami, zemljevidi in časovnim trakom;
...