29. avgust 2024 - 8:30 do 16:30
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Sodobni pouk slovenščine med digitalnim in analognim svetom kot temelj bralne pismenosti

Strokovno srečanje za profesorice in profesorje slovenščine v srednjih šolah

Spoštovane profesorice, spoštovani profesorji slovenščine!

Shranite v koledar 29. avgust, ko se bomo znova družili in izobraževali na strokovnem srečanju Sodobni pouk slovenščine med digitalnim in analognim svetom kot temelj bralne pismenosti.

Osrednja tema letošnjega srečanja so jezikovne novosti in posodobitve v prihajajočih učnih načrtih in učnih gradivih ter književnost na maturi 2025. 

Ne zamudite enkratne priložnosti, da se udeležite predstavitve nove prihodnosti poučevanja slovenščine in spoznate nova učna gradiva ob prijetnem druženju s kolegi, kolegicami in predavatelji.

KJE: Pedagoška fakulteta, Ljubljana
KDAJ: 29. avgust 2024, od 8.30 do 16.30

Prijava na seminar

Preverite letošnji program in govorce

Sodobni izzivi jezika, besedila in digitalnih orodij: 
dr. Kozma Ahačič

Poudarki in didaktične posebnosti v učbeniku Moč jezika 4:
dr. Matej Šekli
dr. Irena Krapš Vodopivec
dr. David Puc

Odmevi iz prakse:
Alja Sabadžija
Katja Pahler Šteharnik
dr. Irena Krapš Vodopivec
dr. David Puc

Književnost v kreativnih odzivih mladih, prenovljenem berilu in na maturitetnem eseju:
dr. Klemen Lah
Sabina Tamše Kozovinc
Drago Meglič
in drugi

PRIJAVA NA SEMINAR

Program strokovnega srečanja

8.00–9.00 Registracija, jutranja kava in možnost neformalnega pogovora z nastopajočimi avtoricami in avtorji
9.00–9.05 Uvodni pozdrav

Sodobni izzivi jezika, besedila in digitalnih orodij:
9.05–9.25 Učbeniški komplet Moč jezika je zaključen: kaj ponuja, s čim nas izziva, kako nas vodi od besedil k besedilom │ dr. Kozma Ahačič
9.25–11.00 Zgoščen sistematični pregled jezikovnih novosti in posodobitev v novi šolski slovnici, novih učbenikih ter prihajajočih učnih načrtih │ dr. Kozma Ahačič
Obdelali bomo naslednje vsebine: zvrstnost; skice izgovora glasov; oblikoslovno-pomenoslovna delitev besednih vrst, zaimek, števnik, prislov, jedro in prilastek v besedni zvezi, veznik in druge besedne vrste v vezniški vlogi, število sklanjatev; neobravnavanje logičnega osebka, predmet ali prislovno določilo?, (združeno) posledično priredje, način pouka priredij, podredij ter medpovedne skladnje, vprašanja DA/NE in K/Č/Ž, pretvorbe in osmišljanje skladnje; beseda kot znak, enakoizraznice, zgradba slovarskega sestavka in spletni slovarji: kaj je in kaj ni zaglavje, kako se spreminja podoba slovarjev; umetna inteligenca, prevajalniki, črkovalniki/pregledovalniki, sinteza in prepoznava govora, tuji jeziki v digitalni dobi; obvezno domače branje in pisanje besedil različnih vrst.

11.00–11.15 Odgovori na vprašanja
11.15–11.45 Odmor za kavo

Poudarki in didaktične posebnosti v učbeniku Moč jezika 4:
11.45–12.05 Besedotvorje kot pot k sproščeni tvorbi novih besed v sodobni družbi: manj je več – česa je manj in česa je več │ dr. Matej Šekli
12.05–12.25 Besedoslovje in jezikovni priročniki kot sinteza znanja iz predhodnih letnikov in OŠ│ dr. Irena Krapš Vodopivec
12.25–12.35 V sedmih korakih s slovenščino v vsakdan in na maturo: 2. del učbenika kot didaktična novost v slovenskem prostoru│ dr. Kozma Ahačič
12.35–12.50 »Od temeljev do strehe«: sistematična ponovitev jezikovnega znanja v 2. delu učbenika za mirnejši zaključek srednje šole, boljša besedila in uspešnejšo maturo │ dr. David Puc
12.50–13.00 Odgovori na vprašanja

13.00–14.00 Odmor za kosilo

Odmevi iz prakse:
14.00–14.20 Kako novo učno gradivo deluje v razredu? │ Alja Sabadžija, Katja Pahler Šteharnik (Gimnazija Ledina)
14.20–14.30 Več vaj: dodatna gradiva v i-učbenikih Moč jezika – tudi v obliki pdf za natis │ dr. Irena Krapš Vodopivec in dr. David Puc

Književnost v kreativnih odzivih mladih, prenovljenem berilu in na maturitetnem eseju:
14.45–15.15 Branje danes: Umetnost besede tudi v 21. stoletju – prenovljeno berilo za 3. letnik z vključenimi sodobnimi besedili │ dr. Klemen Lah
14.30–14.45 Novi projekt #knjigebrat – inovativni bralni klub za srednješolce v sodelovanju z mentorji │ dr. Klemen Lah, Sabina Tamše Kozovinc
15.15–16.00 Pogovor z gostujočimi ustvarjalci o maturitetnih besedilih 2025: In ljubezen tudi Draga Jančarja ter Strah in pogum Edvarda Kocbeka │ Vodi: Drago Meglič
16.00–16.30 Odgovori na vprašanja (književni in jezikovni del)

PRIJAVA NA SEMINAR

Kaj prejmete udeleženci?
Prejeli boste potrdilo o udeležbi na seminarju, ki ga je mogoče uveljavljati v postopku napredovanja, 60-dnevni brezplačni dostop do interaktivnih nalog in interaktivnih delovnih zvezkov na portalu eŠolaMK, najnovejšo številko revije GEA in praktične dodatke za zapiske (spiralni blok, pisalo, mapa, ...)

Imate vprašanje za predavatelje?
Ker bi radi slišali, kaj o jezikovnih novostih in posodobitvah v prihajajočih učnih načrtih ter novih učnih gradivih, književnosti na maturi 2025 menite vi, vas vabimo, da svoje mnenje, vprašanja, tudi morebitne sporne primere, sporočite v anonimni anketiV anonimizirani obliki bomo nanje odgovorili na seminarju.

Preberite si tudi pogosto zastavljena vprašanja.

Toplo vabljeni v našo družbo.

Nazaj na prvo stran