iGEOGRAFIJA 6

Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Eneja Baloh, Bojan Lenart

EAN: 9789610147695

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati dodane zanimive izobraževalne filme in naloge s portala učimse, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Odlike samostojnega delovnega zvezka Geografija 6:

 

• domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu,

• preplet snovi in vaj oziroma nalog po principu »dva v enem« - učbenik in delovni zvezek kot celovito, skupno gradivo,

• uvajanje v snov z veliko komično ilustracijo in napovedjo vsebin,

• rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost,

• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev,

• odlične ilustracije in fotografije,

• navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole,

Nemi zemljevidi in spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.