iGEOGRAFIJA 8

Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610147718

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati dodane zanimive izobraževalne filme in naloge s portala učimse, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Geografija 8, samostojni delovni zvezek, je učno gradivo kjer se snov ter naloge prepletajo.

Učilo odlikujejo:

• domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu,
• rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost ter Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem,
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev,
• odlične ilustracije in fotografije,
• navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole,
nemi zemljevidi in spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Iz recenzije …
»Didaktična zgradba samostojnega delovnega zvezka Geografija 8 je razgibana, z jasno strukturo, ki spretno združuje konstruktivistično in izkustveno učenje. Avtorji so zelo premišljeno vpeljali več elementov, ki učence navajajo in učijo samostojnega dela. Po obsegu je SDZ Geografija 8 povsem samozadosten in učenci za delo potrebujejo le še Atlas.«

dr. Sabina Popit

Interaktivna oblika samostojnega delovnega zvezka Geografija 8 je i-učbenik