iFIZIKA 8

Interaktivni samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Matjaž Pintarič, Sašo Žigon

EAN: 9789610147787

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Fizika 8 odlikujejo:
• sodoben in izviren koncept, ki v središče učnega procesa postavlja eksperimentalno delo pri pouku in razumevanje fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju,
• pregledna zasnova vsebine s temeljnimi gradniki učne poti:
- strnjeno razlagalno gradivo,
- poskusi za samostojno in aktivno delo učenca pri pouku,
- računske in načrtovalne naloge z rešitvami za uporabo pridobljenega znanja,
- strani za ponavljanje in utrjevanje znanja Kaj sem se naučil ter Zbirka nalog z rešitvami,
- preglednice in obrazci,
• nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
• spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Ob uporabi SDZ-ja Fizika 8 (tako, da imajo učno gradivo tudi učenci) učitelji brezplačno prejmete škatle pripomočkov za izvajanje poskusov za na klop.