UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dGOSPODINJSTVO 6

Digitalni učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Tjaša Hitti, Simona Hribar Kojc, dr. Verena Koch

EAN: 9789610147855

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učbenik na nazoren in sistematičen način učencem predstavljata vsebine s področja gospodinjstva, ki so uporabne v vsakdanjem življenju. Tako učenci spoznavajo osnove družinske ekonomike, pomen in načela zdravega prehranjevanja ter znanja s področja tekstila.

Vsebino učbenikov Gospodinjstvo 5 in 6 odlikujejo:

  • praktično naravnane teme, ki bodo učencem v pomoč pri vsakdanjih obveznostih in opravilih,
  • projektne naloge, vprašanja za ponavljanje in utrjevanje znanja, enostavni kuharski recepti,
  • sistematičnost in razumljivost podajanja snovi.