iMATEMATIKA 7, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mateja Štefančič, Mitja Vatovec, Andreja Verbinc, dr. Lucija Željko

EAN: 9789610148289

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Matematika 7 (v dveh delih) temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja; šele to mu daje pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:

  • veliko postopno razloženih rešenih zgledov,
  • pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem,
  • težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive,
  • sistematičen zapis matematičnih definicij, upoštevajoč zmožnosti sedmošolcev,
  • poglavja Vaja dela mojstra so namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu,
  • v poglavjih Preveri svoje znanje sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog,
  • dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv.