iZGODOVINA 7

Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 9789610148296

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Kaj odlikuje samostojni delovni zvezek Zgodovina 7?

  • Sodoben pristop k pouku zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
  • Delo z bogatim izborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj.
  • Uporaba časovnih trakov in zemljevidov za utrjevanje časovne in prostorske predstave.
  • Reševanje raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter za raziskovalno delo.
  • Uvajanje različnih bralnih učnih strategij.
  • Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na www.ucimte.com in www.ucimse.com.