dDRUŽBA 5

Digitalni učbenik za družbo v petem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Lea Kozel, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610148753

Digitalni učbenik d-DRUŽBA 5 je pripravljen z aktivnim kazalom za uporabo v razredu.

Zasnovan po posodobljenem učnem načrtu; vsebuje kritično razmišljanje, formativno spremljavo učenja, samoocenjevanje …

  • Preplet snovi, izzivov in ustvarjalnih rubrik: Drobci za radovedne, Izvedel bom/ izvedel sem, Dejavnost, Utrdim, Ponovim, Raziščem
  • Jasno napovedani cilji oz. vsebine na začetku tem in vprašanja za ponovitev ter ključne misli ob zaključku tem
  • Mehko uvajanje v snov s šaljivimi ilustracijami; izražanje lastnih mnenj in stališč = dinamičen, zabaven in zanimiv pouk
  • Možnost diferenciacije in individualizacije pouka; aktivna vloga učencev
  • Učbenik podpira več kot 40 interaktivnih nalog na portalu www.ucimse.com in interaktivni samostojni delovni zvezek na www.ucimte.com – za učitelje, ki uporabljajo učna gradiva Založbe Mladinska knjiga, je dostop brezplačen.