UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iMATEMATIKA 8, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Nermin Bajramović, Ana Hriberšek, Uroš Medar, Mitja Vatovec

EAN: 9789610148678

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Matematika 8 (v dveh delih) temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično znanje prek razumevanja, kar mu daje pravo vrednosti saj v učencih vzbuja zanimanje.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:
• veliko postopno razloženih rešenih zgledov;
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;
• sistematičen zapis matematičnih definicij, upoštevajoč zmožnosti osmošolcev;
• poglavja Vaja dela mojstra so namenjena utrjevanju znanja po zaključenem tematskem sklopu;
• v poglavjih Preveri svoje znanje učenci sami ovrednotijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog;
• dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv.