dSPOZNAVANJE OKOLJA 2

Digitalni učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole, https://iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Saša Biderman, mag. Irena Hergan, Jerneja Pavlin

EAN: 9789610148883

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/94

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.
  • Sodoben pristop k pouku, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
  • Motiviranje učencev za usvajanje novih vsebin s priklicem predznanja in izkušenj.
  • Usvajanje novih vsebin z realno situacijo na nazorni fotografiji in z vprašanji za voden pogovor.
  • Izvajanje enostavnih dejavnosti za izkustveno učenje.
  • Sprotno preverjanje znanja z nalogami in dejavnostmi.