dMATEMATIKA 7

Digitalni učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole, https://iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Mateja Štefančič, Mitja Vatovec, Andreja Verbinc, dr. Lucija Željko

EAN: 9789610156888

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/69

Učbenik Matematika 7, za matematiko v sedmem razredu osnovne šole, temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja; šele to daje znanju pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Matematika 7 odlikujejo naslednje značilnosti:
• sistematičen zapis matematičnih definicij, ki izhaja iz predhodnega znanja učencev;
• veliko postopno razloženih rešenih zgledov;
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;
• poglavja Vaja dela mojstra, so namenjena utrjevanju znanja po zaključeni večji enoti;
• v poglavjih Preveri svoje znanje učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog – in svoje znanje ovrednotijo;
• veliko število nalog.