UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-MATEMATIKA 7

Digitalni učbenik za pouk matematike v 7. razredu OŠ

Avtorji/-ice: Mateja Štefančič, Mitja Vatovec, Andreja Verbinc, Lucija Željko

EAN: 1111111111111

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/6

Učbenik Matematika 7 je bil 21. marca 2019 potrjen pri strokovnem svetu za splošno izobraževanje.

Št. sklepa: 613-1/2019/6

Planiran izid: 4. 4. 2019