iGEOGRAFIJA 7

Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610156871

Samostojni delovni zvezek Geografija 7 odlikujejo: 
• domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu,
• preplet snovi in nalog – učbenik in delovni zvezek kot celovito učno gradivo,
• rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost, Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem,
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev,
• odlične ilustracije in fotografije,
• navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole,
• spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje in pouk (www.ucimte.com).