iNARAVOSLOVJE 7

Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Iztok Tomažič, Sašo Žigon

EAN: 9789610156949

Samostojni delovni zvezek Naravoslovje 7 odlikujejo:

  • domišljena zasnova, ki pri obravnavi posameznih tem upošteva predznanje učencev in jih sistematično vodi do novih spoznanj,
  • sodoben didaktični pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, ki temelji na aktivnih oblikah učenja: teoretične razlage so podkrepljene s primeri raznovrstnih praktičnih dejavnosti za učence,
  • poskusi in dejavnosti, ki spodbujajo vodeno in samostojno raziskovanje učencev z uporabo preprostih pripomočkov,
  • raznovrstne vaje, ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja,
  • nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
  • spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com. ...