iZGODOVINA 9

Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl

EAN: 9789610156932

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/112

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Zgodovina 8 odlikuje:

• Sodoben pristop k pouku zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
• Delo z bogatim izborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj.
• Uporaba časovnih trakov in zemljevidov za utrjevanje časovne in prostorske predstave.
• Reševanje raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter za raziskovalno delo.
• Uvajanje različnih bralnih učnih strategij.
• Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.