UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iSLOVENŠČINA 1, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu OŠ

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, Vanja Potočar, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610161462

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.


V novem učnem gradivu za prvošolce otrokov vstop v svet branja in pisanja spremljajo različne dejavnosti z upoštevanjem njegovega predznanja, s premišljenimi didaktičnimi igrami in gibanjem pa otroci na sproščen in igriv način razvijajo vse temeljne sporazumevalne zmožnosti.

Odlike učnega gradiva:

·     učno gradivo zajema kronološko urejene teme od predopismenjevalnih dejavnosti in obravnave črk do utrjevanja branja in pisanja; med slednje teme so smiselno vključena tudi poglavja za uresničevanje vseh drugih ciljev jezikovnega pouka;
·     opismenjevanje s pomočjo fonografske metode (izhodišče je pesem in njena ilustrativna .upodobitev, v kateri sta predstavljeni črki);
·     hkratna obravnava velikih in malih tiskanih črk;
·     večja uporabnost učnega gradiva za učitelje, saj se lahko sami odločijo, kako bodo opismenjevali (samo velike tiskane črke ali oboje);
·     spodbudnejše gradivo za sposobnejše učence oz. tiste, ki ob vstopu v 1. razred velike tiskane črke že poznajo;
·     kontinuirano celoletno razvijanje grafomotorike z vajami na vsaki strani v spodnji pasici.

Nov koncept spodbuja ambicioznejšo dinamiko opismenjevanja, ki skrbi tudi za nadarjene in sposobnejše učence, ki lahko s premišljenimi diferenciranimi nalogami individualno napredujejo. 
V 2. razredu bo sledilo konvencionalno obravnavanje opismenjevanja z malimi tiskanimi črkami.