UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 1, 1. DEL (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, Vanja Potočar, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610155645

V novem učnem gradivu za prvošolce otrokov vstop v svet branja in pisanja spremljajo različne dejavnosti z upoštevanjem njegovega predznanja, s premišljenimi didaktičnimi igrami in gibanjem pa otroci na sproščen in igriv način razvijajo vse temeljne sporazumevalne zmožnosti.

Odlike učnega gradiva:

·     učno gradivo zajema kronološko urejene teme od predopismenjevalnih dejavnosti in obravnave črk do utrjevanja branja in pisanja; med slednje teme so smiselno vključena tudi poglavja za uresničevanje vseh drugih ciljev jezikovnega pouka;

·     opismenjevanje s pomočjo fonografske metode (izhodišče je pesem in njena ilustrativna .upodobitev, v kateri sta predstavljeni črki);

·     hkratna obravnava velikih in malih tiskanih črk;

·     večja uporabnost učnega gradiva za učitelje, saj se lahko sami odločijo, kako bodo opismenjevali (samo velike tiskane črke ali oboje);

·     spodbudnejše gradivo za sposobnejše učence oz. tiste, ki ob vstopu v 1. razred velike tiskane črke že poznajo;

·     kontinuirano celoletno razvijanje grafomotorike z vajami na vsaki strani v spodnji pasici.

Nov koncept spodbuja ambicioznejšo dinamiko opismenjevanja, ki skrbi tudi za nadarjene in sposobnejše učence, ki lahko s premišljenimi diferenciranimi nalogami individualno napredujejo.  
V 2. razredu bo sledilo konvencionalno obravnavanje opismenjevanja z malimi tiskanimi črkami.

Na voljo tudi v kompletu MOJ NANDE 1

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Učni listi

Več...