UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

d-BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Digitalni učbenik za pouk književnosti v 4. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Berta Golob, mag. Mojca Honzak, Metka Kordigel Aberšek, dr. Igor Saksida

EAN: 2222222222222

Začasna objava zaradi izrednega stanja. 

Berilo bo prosto dostopno do 25.junija 2020.