dBERILO 5, NA KRILIH BESED

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 5. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Berta Golob, Metka Kordigel Aberšek, dr. Igor Saksida

EAN: 9789610161608

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/78

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Tematska in zvrstna uravnoteženost, domiselna likovna nadgradnja in tehtna metodično-didaktična zasnova odlikujejo prenovljeno berilo Na krilih besed.

Temeljne novosti prenove beril:
Obravnavana književna besedila so osredinjena na otroka, bralca – otrok te starosti se dotikajo s temami, primernimi literarni recepciji otrok. 

Zgradba berila Na krilih besed:
·       predstavitev celotnega besedila (na podlagi v šoli obravnavanega odlomka);
·       predstavitev pesnika/pisatelja/dramatika;
·       umestitev odlomka v kontekst, zvrstna/vrstna/žanrska oznaka dela, predstavitev književnih oseb, dogajanja, vrednotenje prepričljivosti in medbesedilnost;
·       govorne vaje/nastopanje kot nov učni cilj pri književnosti – tipi govornih vaj:
-        recitacija/deklamacija pesmi, navajanje nekaj književnih besedil na isto temo, predstavitev najbolj opaznih pesniških izraznih sredstev in njihove vloge v besedilu;
-        pri prozi predstavitev (lastne) pravljice, nadaljevanja pravljic/predzgodbe, narobe pravljice, primerjave dveh pravljic – tema, književne osebe, dogajanje, kraj in čas dogajanja, značilnosti, besedila, v katerem je dogajanje razpeto med realni in domišljijski svet, realistične zgodbe, nesmiselne zgodbe.
-        predstavitev književne osebe/dogajanja/dogajalnega prostora in časa v besedilu, ki ga nismo obravnavali v šoli;
-        uprizoritev odlomka iz dramskega dela/krajšega dramskega dela/dramatizirane proze (individualno ali skupinsko delo).