dBERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 9. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: mag. Mojca Honzak, dr. Vida Medved Udovič, Miha Mohor, Nataša Pirih Svetina

EAN: 9789610161646

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/82

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Berilo Skrivno življenje besed vsebuje:

  • izbor odlomkov kanonskih besedil slovenske in svetovne literature, hkrati pa ga odlikuje tudi nekaj besedil zahtevnejše mladinske literature,
  • nova besedila, ki ustrezajo zahtevam posodobljenega učnega načrta: SOČI in BRIŽINSKI SPOMENIKI,
  • obsežen didaktični instrumentarij, ki spodbuja komunikacijski pouk književne vzgoje,
  • literarnovedne definicije: prvoosebni pripovedovalec, lirski subjekt, didaskalije,
  • dodano rubriko Govorni nastopi,
  • domiselno likovno podobo.