FIZIKA 8 (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu OŠ

Avtorji/-ice: Andreja Jagodic, Matjaž Pintarič, Sašo Žigon

EAN: 9789610159148

Dopolnjena izdaja v letu 2020.

Samostojni delovni zvezek Fizika 8 odlikujejo:
• sodoben in izviren koncept, ki v središče učnega procesa postavlja eksperimentalno delo pri pouku in razumevanje fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju,
• pregledna zasnova vsebine s temeljnimi gradniki učne poti:
- strnjeno razlagalno gradivo, - poskusi za samostojno in aktivno delo učenca pri pouku,
- računske in načrtovalne naloge z rešitvami za uporabo pridobljenega znanja,
- strani za ponavljanje in utrjevanje znanja Kaj sem se naučil ter zbirke nalog z rešitvami,
- dodatne raziskovalne dejavnosti v poglavju Učenje z raziskovanjem,
- dodatna Zbirka nalog na koncu gradiva za tiste, ki želijo še več vaj za utrjevanje in pripravo na preizkuse znanja,
- preglednice in obrazci,
• nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
• spremljevalno interaktivno gradivo na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Rešitve so samostojnemu delovnemu zvezku priložene v ločenem snopiču.