UČIMSE 1B (SLO, MAT)

Komplet za prvi razred OŠ

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, dr. Vida Manffreda Kolar, dr. Vida Medved-udovič, Sonja Osterman, dr. Alenka Rot Vrhovec, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 3831022476385

dpravite se na jadranje po morju znanja s kompletom UČIMSE 1B, kjer so zbrana učna gradiva za slovenščino in matematiko, z dodano kodo www.ucimse.com.

V njem so:
- Prva matematika, samostojni delovni zvezek, 1. del
- Prva matematika, samostojni delovni zvezek, 2. del
- S slikanico na rami, zvezek za opismenjevanje, 2. del
- S slikanico na rami, zvezek za opismenjevanje, 1. del
- Aktivacijska koda za dostop do interaktivnih nalog za 2. razred (slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbeno umetnost) (www.ucimse.com)