UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iGEOGRAFIJA 3

Digitalni učbenik za geografijo v 2. in 3. letniku gimnazij in srednjih tehniških in strokovnih šol, https://iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Lavinia Hočevar, Martina Petek, Milivoj Stankovič, Jernej Zupančič

EAN: 9789610161752

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/50

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbeniki Geografija 1, Geografija 2 in Geografija 3 sledijo enakim usmeritvam:
• zanimive, slikovite, preproste, a strokovne razlage,
• izviren, celovit in sodoben koncept, ki vključuje aktivno delo dijakov,
• vključena najnovejša strokovna spoznanja in sodobni podatki.

Učbenik Geografija 3 odlikujejo:
• najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja raziskovalcev posameznih področij geografije;
• izvirna metodično didaktična zasnova, ki:
– upošteva zmožnosti dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
– z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu in samoregulacijskemu učenju;
– posebno pozornost namenja kartografiji – dijake spodbuja k delu z zemljevidi in Atlasom sveta ter pri tem upošteva sodobne kartografske pristope;
• vrhunske fotografije in ilustracije geografskih procesov;
• interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si;
• celovit in sodoben koncept, ki osmisli geografsko vrednost in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije.