UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iZGODOVINA 2, SREDNJI IN NOVI VEK

Digitalni učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Špela Frantar, Nataša Golob, Damjana Krivec Čarman, Tomaž Lazar, Mirjam Oblak, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja

EAN: 9789610161721

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Recenzenti: akad. dr. Peter Štih, dr. Marko Štuhec, Gordana Popovič Lozar

Učbenik Zgodovina 2. Stari in novi vek tako v tiskani kot v digitalni obliki odlikujejo:

  • razumevanje pouka zgodovine, iz katere vse izhaja, kot možnost za oblikovanje identitete, medpredmetno in znotrajpredmetno povezovanje ter povezovanje z vsakdanjim življenjem; - domišljena in sistematična predstavitev učne snovi, ki poudarja vzročnoposledične povezave ter snov smiselno nadgrajuje in povezuje;
  • jasna in nazorno strukturirana metodično-didaktična zasnova, ki upošteva dijakove sposobnosti razumevanja in ga sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja;
  • najnovejša strokovna spoznanja ter bogato slikovno gradivo, zemljevidi in časovni trak, s katerimi dijaki razvijajo celostni pregled in zgodovinski način razmišljanja;
  • številni zgodovinski viri, ki poglabljajo razlago, ter krepijo različne bralnoučne strategije, kritično analiziranje, vrednotenje in samostojno izgrajevanje znanja;
  • nadaljevanje dobro sprejetega in nagrajenega učbenika Zgodovina 1.