iGLASBENA UMETNOST 6

Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610147732

Glasbena umetnost 6, samostojni delovni zvezek s CD-jem omogoča učencem učinkovit in prijazen »glasbeni potep« skozi učno snov za glasbo v šestem razredu osnovne šole.

Odlikuje ga:

  • sistematično in nazorno podajanje snovi z upoštevanjem učnociljnega procesa pri pouku glasbene umetnosti na podlagi posodobljenega učnega načrta,
  • premišljen izbor zanimivih in domiselnih vsebin v treh tematskih sklopih, ki upošteva analitično poslušanje in doživljanje in omogoča nadaljnje lastno izvajanje,
  • pesmarica s spremljavo orffovih glasbil,
  • priložena zgoščenka …

 Učna snov v besedi in sliki, ki bo učencem pustila »pečat« v obliki znanja.