iSLOVENŠČINA 6, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610148258

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/123

Učno gradivo sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti, ki so pomembne za uspešno življenje in samozavestno delovanje.  
Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.  

Prenovljeno izdajo samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 6 odlikujejo:

  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja,
  • kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v uvodu vsakega tematskega poglavja,
  • razdelki PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK, JEZIKOVNI KOTIČEK, SAMOSTOJNO DELO so učencem sistematično v pomoč pri pridobivanju znanja in pri doseganju izobraževalnih ciljev,
  • diferencirane naloge v razdelku PREVERI SVOJE ZNANJE za hitro ponovitev snovi,
  • razdelek ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega poglavja za »samoevalvacijo« naučenega z načrtom za izboljšanje znanja,
  • priprava na uspešno opravljanje nacionalnega preizkusa znanja.
Vse naštete odlike prenovljene izdaje Slovenščina 6 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za šestošolce.