iDOTIK OKOLJA 1

Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142300

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 1: 

  • omogoča spoznavanje okolja z vsemi čutili,
  • ponuja raznovrstne dejavnosti s področja okolja, naravoslovja in družboslovja,
  • vzpodbuja izkustveno učenje in otroka navaja na samostojno delo,
  • ima bogato ilustrativno in slikovno gradivo ...