UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iDOTIK OKOLJA 1

Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142300

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 1: 

  • omogoča spoznavanje okolja z vsemi čutili;
  • ponuja raznovrstne dejavnosti s področja okolja, naravoslovja in družboslovja;
  • vzpodbuja izkustveno učenje in otroka navaja na samostojno delo;
  • ima bogato ilustrativno in slikovno gradivo ...