iDOTIK OKOLJA 2

Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Claudio Battelli, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142386

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 2:

  • omogoča spoznavanje okolja z vsemi čutili,
  • ponuja raznovrstne dejavnosti s področja okolja, naravoslovja in družboslovja,
  • vzpodbuja izkustveno učenje in otroka navaja na samostojno delo,
  • ima bogato ilustrativno in slikovno gradivo.