UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iDOTIK OKOLJA 2

Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: mag. Claudio Battelli, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142386

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 2:

  • omogoča spoznavanje okolja z vsemi čutili;
  • ponuja raznovrstne dejavnosti s področja okolja, naravoslovja in družboslovja;
  • vzpodbuja izkustveno učenje in otroka navaja na samostojno delo;
  • ima bogato ilustrativno in slikovno gradivo;