iPRVA MATEMATIKA, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610142270

Prva matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, ima na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov.

Prednosti:
• otroci z igro in vsakdanjimi izkušnjami vstopajo v svet matematike,
razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge,
naloge so diferencirane, učenci pa dodatno utrjujejo znanje
- v razdelku VAJA DELA MOJSTRA,
- razdelek REŠUJEM PROBLEME ponuja besedilne in kompleksnejše problemske naloge za razvijanje logičnih spretnosti,
- »hitri« učenci pa se dodatno lahko zamotijo z razdelkom IZZIV.