UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iBIOLOGIJA 9

Interaktivni samostojni delovni zvezek z dejavnostmi za biologijo v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Jerneja Ambrožič Avguštin, dr. Iztok Tomažič, Mojca Tomažič Capello, Katarina Vogel Mikuš

EAN: 3831022486629

Sodobno učno gradivo, ki pri učencih vzbuja naravno zanimanje za biologijo in v središče postavlja raziskovalne dejavnosti.

Samostojni delovni zvezek Biologija 9:

  • gradi znanje učencev z razumljivimi besedili in z bogatim slikovnim gradivom;
  • ima domišljeno zasnovo, ki izhaja iz učenčevega preznanja;
  • temelji na aktivnih oblikah izkustvenega učenja;
  • s številnimi dejavnostmi spodbuja samostojno delo učencev;
  • s pripomočki in materiali za izvedbo dejavnosti spodbuja aktivno pridobivanje znanja;
  • vključuje pester nabor nalog različnih taksonomskih ravni za sprotno preverjanje znanja in za preverjanje znanja celotnih poglavij;
  • je nadgrajen z digitalno različico učbenika na učimte.com, www.iucbenikimk.si in z zanimivimi interaktivnimi nalogami na učimse.com.

Učitelj biologije, ki bo poučevali po novem samostojnem delovnem zvezku Biologija 9 in ga bodo imeli tudi učenci bo prejel škatlo s pripomočki za izvedbo poskusov iz samostojnega delovnega zvezka.