SLOVENŠČINA 2, MOČ JEZIKA, 1. DEL (s kodo za dostop do igradiv)

Učbenik z vajami za 2. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Kozma Ahačič, dr. Irena Krapš Vodopivec, dr. David Puc, dr. Matej Šekli

EAN: 9789610164302

Sklep o potrditvi učbenika
013-2/2022/65

»Če želimo razumeti sodobni knjižni jezik, moramo poznati njegovo zgodovino, razumeti okoliščine, v katerih nastaja, opazovati njegovo realno rabo in vedeti, kako deluje njegov sistem. Če knjižni jezik razumemo, pa se vanj zlahka zaljubimo.« - dr. Kozma Ahačič

Učno gradivo nagovarja sodobne izzive poučevanja slovenščine v srednjih šolah in se s konceptom ter strukturo približuje dijakom, njihovim zanimanjem in zmožnostim ter jih vodi k uspešnemu opravljanju mature.

Odlike novega učbenika Slovenščina 2, Moč jezika:
  • dijaki dosegajo učne cilje s sistematičnim jezikovno-didaktičnim konceptom ter z zanimivimi aktualnimi besedili s posebnim poudarkom na jeziku kot identiteti in temeljni vrednoti vsakega posameznika;
  • dijaki učinkovito usvajajo veščine kritičnega opredeljevanja ter argumentirano poustvarjajo in aktualizirajo različne vsebine, s pomočjo katerih postopoma postajajo suvereni tvorci besedil in vešči govorci;
  • dijaki usvajajo slovnična, jezikovna ter pravopisna znanja in jih sproti povezujejo v jezikovni sistem;
  • učbenik v prvem delu obravnava vsebini oblikoslovja in iz besediloslovja, vsako poglavje se zaključi z vajami za ponovitev, na koncu pa je še celostna razčlemba neumetnostnega besedila;
  • vsebina učbenika ima tudi sodobno interaktivno nadgradnjo na izobraževalnem portalu www.iucbenikimk.si, ki je po meri sodobnih dijakov in pouk dodatno popestri z interaktivnimi vsebinami in s spletnimi povezavami do jezikovnih priročnikov 

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Priročniki

Več...

Sklepi o potrditvi

Več...

Učni listi

Več...

Webinarji

Več...