iSLOVENŠČINA 3, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Alenka Rot Vrhovec, Maruša Veber

EAN: 3831022488562

Otrokov vstop v svet branja in pisanja spremljajo različne dejavnosti z upoštevanjem njegovega predznanja. S premišljenimi didaktičnimi igrami in gibanjem pa otroci na sproščen in igriv način razvijajo vse temeljne sporazumevalne zmožnosti.

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Odlike učnega gradiva:

• Branje z razumevanjem in usvajanjem ciljev jezikovnega pouka.
• Poučne teme iz otrokovega šolskega vsakdana.
• Naloge za tvorjenje kratkih besedil in govorno nastopanje.
• Del gradiv za 3. razred so avdio- in videoposnetki za uresničevanje učnega cilja poslušanja z razumevanjem.
• Delovnem zvezku je priložena koda za dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com in interaktivne različice delovnega zvezka na www.iucbenikimk.si.

V samostojnem delovne zvezku za 3. razred je poudarek na razvijanju tehnike branja in branja ter poslušanja z razumevanjem. Učenci berejo, tvorijo in razčlenjujejo besedila ter govorno nastopajo, učno gradivo dopolnjujejo tudi avdio- in video posnetki. Učenci ob premišljenih vajah usvajajo slovnične pojme in osnove pravopisa.