dODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Lidija Golc, Valentina Kobal, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič

EAN: 3831022489385

Berilo je usklajeno z novim učnim načrtom za srednje strokovno izobraževanje in poleg nazornega pregleda literarnozgodovinskih obdobij iz Berila 1, Umetnost besede prinaša:
  • poglobljeno predstavitev ljubezenskih in znanstvenofantastičnih besedil, ki ju odlikuje zanimivo uvodno poglavje in širok izbor knjižnih naslovov,
  • pregleden in sistematičen prikaz mladinske književnosti,
  • slikovno in vizualno privlačno gradivo.