dODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 2

Digitalni učbenik za slovenščino - književnost v 2. letniku srednjih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Lidija Golc, Valentina Kobal

EAN: 3831022489392

Berilo Odkrivajmo življenje besed 2 vsebuje zanimiv izbor besedil za tematski sklop Posameznik, družina, družba ter žanrska besedila – biografije in avtobiografije. 
Domišljen izbor upošteva naslovnika ter uravnoteženost zvrsti, del slovenskih in tujih avtorjev, sodobnih in klasičnih besedil.