GEOGRAFIJA 6 - 2. izdaja

Samostojni delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610168041

Vsako šolsko leto je učenčev nahrbtnik znanja težji, zato je včasih težko priklicati znanja, ki so pomembna za uspešno nadgradnjo. Učno gradivo, ki učencem pomaga s priklicem predznanja je zelo učinkovito in dobrodošlo.

Za lažji prehod, tako za učenca kot tudi za učitelja, samostojni delovni zvezek Geografija 6 vsebuje bistvene geografske vsebine iz 4 in 5 razreda, ki jih učenci v 6 razredu pomembno nadgradijo.

Pred obravnavo posameznih poglavij je rubrika Moj Nahrbtnik znanja, nato sledi predstavitev novih geografskih vsebin v rubrikah Naučil/-a se bom. Ves čas pa učence spremlja tudi sprotno preverjanje znanja in razumevanja s pomočjo kriterijev uspešnosti. Na koncu vsakega poglavja učenec sam preveri svoje znanje, izdela svojo pot učenja in znanje tudi dokaže.

Učno gradivo vsebuje tudi SOS-stran, s koraki za: analizo fotografije; branje in analizo tematskega zemljevida; določanje lege celin; iskanje kraja v Atlasu sveta in branje klimograma.

Samostojni delovni zvezek Geografija 6 odlikujejo tudi:

  • navezava na delo z Atlasom sveta;
  • jedrnato in vsebinsko bogata besedila, ki so prilagojena izkustvenemu učenju;
  • rubrike Za radovedne, Spodbuda, Dejavnost ter Izziv, ki omogočajo zanimive učne ure in trdnejše znanje pri učencih.
Priložena je aktivacijska koda za dostop do obogatene interaktivne različice delovnega zvezka Geografija 6 ter do prek 67 interaktivnih nalog s področja geografije. Vsa dodatna gradiva so na voljo na portalu esola.mladinska-knjiga.si