TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6

Učni kompet za tehniko in tehnologijo v šestem razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Ivan Dović, Matjaž Pintarič

EAN: 9789610168065

Učni komplet Tehnika in tehnologija 6 vsebuje:

  • samostojni delovni zvezek
  • gradivo za izdelavo predmetov pri pouku
  • kodo za dostop do interaktivnega samostojnega delovnega zvezka in interaktivnih nalog
  • na portalu ešolaMK

Samostojni delovni zvezek Tehnika in tehnologija 6 sledi učnemu načrtu in ponuja sodoben metodično-didaktični koncept:

  • strnjena razlaga v obliki vprašanj in odgovorov, podprta s preglednicami, raziskovalnimi
  • izzivi in zanimivostmi iz sveta tehnike,
  • pester nabor nalog Vaja dela mojstra za uporabo in utrjevanje pridobljenega znanja,
  • nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
  • obrazci za tehnično in tehnološko dokumentacijo.

Materiale za izdelavo predmetov iz papirja in lesa po izboru učitelja prejmejo učenci v šoli pri pouku tehnike in tehnologije. Oglejte si nabor izdelkov za 6. razred.